Skip to main content
Okategoriserade

Instruktörsträff 2016

By 2 september, 2016maj 30th, 2019No Comments

Tack till alla våra instruktörer som deltog på träffen i år!

Av utvärderingen att döma är det ingen överdrift att säga att det blev en riktig fullträff!
Ett snittbetyg på strax över 4,5 poäng på en 5-gradig skala känns fantastiskt! Det innebär också en spännande utmaning inför nästa års träff…

Samling var som vanligt efter lunch på onsdagen V.34.
I år var det i härliga Båstad, som välkomnade med en närapå kontinental sensommarvärme.

Efter några inledande ord av Göran Rehn, som nu är tillbaka på 50%, och en kortare presentation av alla deltagare var det dags för vår förste gästföreläsare, Frank Bylin, att ta till orda. Frank delade med sig av händelsen som inträffade på hans arbetsplats en torsdagsmorgon för 4,5 år sedan. Den fruktansvärda olyckan när han i sin hjullastare backade på en arbetskollega som han jobbat ihop med i flera år. Kollegan släpades med under lastmaskinen – och tragedin var ett faktum. Frank berättade öppet om den chock och smärta som följde och hur man vill bli bemött av sina vänner och kollegor i ett sådant läge, när ”kroppen tar över totalt och man inte kan göra ett skit”, som Frank uttrycker det.

Det blev nog en tankeväckare för alla i salen. Frank betonade även hur viktigt det är att synas och att ha klassade skyddskläder. Att undvika mörka kläder samt kravet på reflexväst. Han visade också tydligt skillnaden på hur det kan se ut på en lastnings-/lossningsplats när det finns linjer, reflexer och ljus för lastbilar samt markeringar för område där förare får vistas respektive där fordon får vistas – i jämförelse med när detta inte finns. Efter olyckan har företaget försett de flesta arbetsställen runtom i landet med på liknande sätt för att undvika att nya olyckor ska inträffa.

Dagen avrundades med en trevlig kunskapsinventering ledd av Micke, gemensam middag och nätverkande.

På torsdagen var Lindab på toppen av Hallandsåsen vår destination. Efter att Kenth Åkesson presenterat Lindab, dess planer och de utmaningar man står inför delades alla in i tre grupper för att göra det hela mer hanterbart. En grupp fick inleda med att följa med på en intressant och givande rundvandring i företagets lokaler. Från ankommande material, genom olika tillverkningsprocesser och slutligen lager och utlastning. En bra benchmarking mot den egna verksamheten såväl vad gäller logistik som säkerhets- och kvalitetstänkande. Många intressanta frågor och lika många intressanta svar.

Grupp två fick börja med en genomgång om försäkringar av Samuel Engström från försäkringsagenten Willis. Här fick nog de flesta sig en tankeställare om vilken försäkring som omfattar vad. Alla blev nog ganska på det klara med att det långt ifrån alltid är helt uppenbart vem som ska stå för en uppkommen skada. Samuel fick många intressanta frågor som han pedagogiskt svarade på. I sin föreläsning gick han in på de områden som de flesta av åhörarna blir mer eller mindre berörda av i sin logistikverksamhet med truckar och andra fordon; vad som täcks in under motorfordonsförsäkring, transport-, respektive egendomsförsäkring samt vad trafikskadelagen säger.

Den tredje gruppen startade med att lyssna till Peter Andersson från MariTerm som berättade om grundläggande lastsäkring. Peter, som varit med sedan bolagets start 1978, har mycket erfarenhet inom området och berättade att MariTerm bland annat är med i haveriutredningar, forskningsprojekt och regelutveckling. Han gick igenom lastsäkring och påkänningar i olika lastbärare och under transport på väg, järnväg och sjö. Efter att ha sett otroliga bilder på skador och olyckor som orsakats av bristfällig lastsäkring fick sig nog alla som sysslar med lastning en rejäl tankeställare.

Peter berörde också de föreskrifter för lastsäkring som gäller idag och att de skiljer sig markant mellan olika länder i Europa, samt de harmoniserade föreskrifter som förväntas klubbas igenom i Europa år 2018. Det gäller alltså att veta vilka länder en lastbil kommer att köra i, och sedan känna till och följa föreskrifterna för det land som har de strängaste. Normalt är det chauffören som har huvudansvaret, men även avsändaren och alla som arbetar med logistiken har ansvar för att en last är korrekt packad och lastad. Peter gav oss även en inblick i TYA:s lathundar för vägtransport med surrningstabeller för hur man beräknar surrning och antal spännband för att hindra gods från att glida och tippa.

Innan middag hann vi med en teambildande och lärorik aktivitet ledd av Bjäres scouter. Där fick vi gruppvis bland annat lära oss om knopar, att göra upp eld och att använda kompass. Denna fullspäckade och matnyttiga dag avslutades med sen middag och, för de som hade någon ork kvar, mer tid att lära känna varandra.

Fredag morgon inleddes i hurtigt tempo av Ulf Johansson från Speed Group. Med sin tekniska bakgrund, bland annat många år på Ericsson i Borås, gav han en spännande men stundom skrämmande inblick i hur snabbt utvecklingen går nu. Han berättade om den digitala revolutionen, att siffrorna 0 och 1 är grunden i all modern teknik – och visade på enklare beräkningar med nollor och ettor för att få fram tal. Till exempel skrivs talet 13 som 1101.

Bakgrunden till denna otroliga fartökning bottnar i transistorns tillkomst år 1947 och hur man hela tiden lyckas minimera storleken och därmed öka kvantiteten på transistorer i nya produkter. Ulf gav som exempel att den jättedator NASA hade, och som tog 3 man till och från månen i slutet på 60-talet, är jämförbar med den datakapacitet som idag ryms i en ny mobiltelefon.

Idag talar vi om ”Internet of Things”, maskiner som talar direkt till maskiner, så det är nog befogat att fundera över vad mänsklighetens uppgifter på sikt kommer att bestå av. Redan idag handlar det egentligen inte om vad den tekniska utvecklingen klarar av att göra, utan snarare om etiska utmaningar. Exempel som nämndes var bland annat ”dopingpreparat” för att öka människans hjärnkapacitet och att återuppliva sedan länge utdöda djurarter. Ett föredrag där det gällde att hänga med i svängarna – vilket alla gjorde, det var mycket uppskattat.

Innan den avslutande lunchen gavs tid för presentation av ny hemsida och ny beställningssida av kursmaterial, bloggen truckforarskolan.com naturligtvis, uppdaterat kursmaterial samt frågor och synpunkter.

”Mr.100%”, alias Bengt Krohn hedrades med en applåd för att han deltagit på alla instruktörsträffar genom åren. Hatten av för dig, Bengt! Och självklart är du välkommen tillbaka på nästa års träff, V.34 – as always.

Detsamma gäller naturligtvis även alla årets deltagare, ni som tyvärr hade förhinder i år – och alla instruktörer som tillkommer under året. Boka in V.34 2017 redan nu!