Frukostmöte Stockholm 7/9

Med fokus på att informera om hur företag kan spara pengar genom att se över sitt säkerhetstänk i lagermiljön höll UniCarriers ett avgiftsfritt Frukostmöte om detta i Sollentuna den 7 september.

Göran Rehn behandlade område riskbedömning; vilka risker som finns, eller som kan uppstå och hur kan dessa kan undvikas eller avhjälpas. Vad personskador inklusive frånvaro och sjukskrivningar kostar, samt hur kostnader för skador på gods, inredning samt egna och andras fordon kan rusa ifall man inte har en plan för återkommande riskbedömning. Enkla saker, som avsaknad eller ej korrekt utfärdat körtillstånd, ej besiktigat fordon för personlyft på höjder över 1,80 m eller truck tillsammans med förarkorg kan kosta företaget flera hundra tusen kronor i sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket (AV). Därför är det för oss en naturlig del att ta med och diskutera Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet företagen skall bedriva.

För att försöka täcka in det mesta som rör just hälsa och säkerhet (inkl effektivitet och totalekonomi) har UniCarriers tagit fram ett koncept som vi kallar UniCarriers 360° och som omfattar så mycket mer än bara truckar. Syftet är att visa på att man genom att ett totaltänk, från layout av lagret, riskbedömningar, förar- och ansvarsutbildningar; till truckar – nya/begagnade/inhyrda, korta service- och reparationstider som ger en hög tillgänglighet samt Fleet Management, kan spara så mycket mer än att bara stirra sig blind på ett eller ett par av dessa områden.

Frukostmötet var uppskattat och några kommentarer därifrån var:

”Tack för att ni håller i dessa typer av seminarium och tack för en härlig stämning också.” Leif Larsson, Dahl Sverige AB

”Tack för inbjudan! Det var väldigt lärorikt. Säg gärna till om ni planerar in fler såna utbildningar.” Vahab Majoni, Steelwrist

”Jag tyckte det var ett intressant och inspirerande möte. Många bra aha-upplevelser.” Dan Fors, Dahl Sverige AB