Skip to main content
Okategoriserade

Riskerna med otillräcklig truckförarutbildning

By 15 mars, 2019juni 4th, 2019No Comments

Får du ibland känslan av att dina nya truckförare fått sitt truckkort i ett flingpaket? Kvaliteten på förarutbildningar varierar kraftigt och branschen svämmar över av oseriösa utbildare. Ändå godkänner Arbetsmiljöverket undermåliga ”quick fix-kurser”. För att åstadkomma förändring måste vi våga bry oss: ”Att släppa ut en förare på lagergolvet efter fyra timmars utbildning är likställt med rent vansinne”, menar Arbetsmiljörevisor Göran Rehn.

Att köra truck är ganska enkelt, att arbeta med den är betydligt svårare. När du beställer utbildning, gör du då först en riskbedömning så att ni får rätt utbildning? Det kan verka attraktivt med en kurs på en halvdag för ett par tusen, men är det verkligen möjligt att på så kort tid utbilda en truckförare – både i teori och praktik?

 

Livsfarlig truckförare i en mörk gränd

Det tar många år att bli en riktigt god förare och en alltför kort utbildning är en dålig investering. Skulle du vilja möta en intensivutbildad truckförare i full galopp i en mörk lagergränd? Med fel utbildning kan dina förare medföra direkt livsfara på lagret.

 

Oseriösa utbildningsföretag

I de nuvarande riktlinjerna för truckutbildning, TLP10, finns endast rekommenderade tider. På grund av detta växer marknaden kraftigt för kvalitetsfattiga ”quick fix-kurser” om totalt en halv till en dag. Utbredningen av oseriösa företag som tillhandahåller för korta utbildningar bottnar oftast i kunskapsbrist hos de som köper utbildningen.

 

Tänk långsiktigt med rejäl utbildning

En vanlig missuppfattning är att man genom att minska utbildningstiden med hälften minskar den totala kostnaden för föraren. Det är dokumenterat att trucken i sig själv endast utgör 10% av den totala kostanden. Resterande 90% faller direkt på operatören inkluderat kostnader för skador, rehabilitering och sjukskrivningar. Kostnader som skulle kunnat undvikas eller reducerats genom en heltäckande och grundlig, seriös utbildning.

 

TLP verkningslöst

Arbetsmarknadens parter tog fram TLP10 i överenskommelse om vad en blivande förare bör lära sig under en utbildning. Det är förvisso enbart en rekommendation, men riktlinjerna är knappast tagna ur luften och är högst lämpliga att följa och rätta sig efter.

I truckläroplanen står att läsa: ”Syftet är att tydliggöra en partsgemensam syn på mål och riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter som medför att arbetsgivare uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar.” 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar, AFS 2006:05, talar man om en teoretisk och en praktiskt dokumenterad utbildning. I kommentarerna till 18 § ges en fingervisning om hur detta bör gå till. Enligt samma föreskrift ska arbetsgivaren utföra en riskbedömning av bland annat arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper kring hur en truck ska användas. I 20 § ställs också krav på arbetsledningens kunskaper.

Ställ krav!

Som köpare av en utbildning måste vi lära oss ställa krav och förstå att endagsutbildningar är förkastliga i sammanhanget. Det tar tid att lära sig arbeta med en truck och år att vänja sig vid arbete i trånga utrymmen och under snabba och stressiga förhållanden. För att få in i bakhuvudet att medarbetare plötsligt kan dyka upp bakom ett ställage, eller att last kan förskjutas, krävs erfarenhet.

 

Vi behöver lyfta blicken

För att komma vidare måste vi lyfta blicken från bekvämlighet och ekonomiskt sparande – och våga bry oss. Vi kan inte fortsätta blunda för att förare med otillräckliga kunskaper släpps ut på arbetsplatser med risk att orsaka allvarliga tillbud i verksamheten. I slutändan är det människor och individer som skadas och mister livet på grund av undermåliga utbildningar och bristfälligt kunnande.

 

Men framför allt: vi måste börja våga bry oss!

 

Arbetsmiljörevisor Göran Rehn.