Okategoriserade

Frukostmöte Jönköping den 28/3

By 4 april, 2019juni 4th, 2019No Comments

Med syfte att hjälpa företag göra rätt från början och se vilka möjligheter som finns för att få ut så mycket som möjligt av sin materialhantering höll UniCarriers ett avgiftsfritt Frukostmöte om detta i Jönköping den 28 mars.

Efter en riktig frukost flyttade man in i konferenslokalen för att diskutera risker och hot i lagermiljö och hur de kan undvikas eller åtgärdas. Göran Rehn inledde dialogen med att ta upp och diskutera flöden i verksamheten. Ett område som i UniCarriers koncept 360 grader behandlas i ämnet logistikanalys och som ligger under rubriken Verktyg.

Efter det övergick Göran till de risker och hot som olika former av Utrustning kan medföra och vikten av att göra en riskbedömning innan någon form av utrustning anskaffas. Med Utrustning innefattas alla typer av truckar, batteribytessystem och annat tillbehör, som t ex kranar och mobila arbetsplattformar.

Har man Utrustning finns behov av Service och reservdelar. Att göra en noggrann analys hur mycket en truck ska gå, när och var den ska gå är väsentligt för att få en uppfattning om hur mycket förebyggande underhåll trucken behöver och även vilken servicenivå man skall satsa på; allt från något enstaka förebyggande besök per år till fullservice inklusive en personlig servicetekniker.

I samband med Utrustning och Service diskuterades även driftinformation, s k Fleet Information. Genom detta system får man utöver driftsinformation även bra grepp på daglig tillsyn på trucken och sammantaget får man ett bra beslutsunderlag för hur trucken hanteras.

Finansiering kan tyckas ligga utanför risker och hot, men faktum är att det kan vara av högsta vikt att placera företagets pengar där de gör mest nytta. Därför kan olika finansieringsalternativ som leasing, rental, eller funktionsavtal på hela truckparken vara intressanta att titta på kontra att köpa truckarna. Även att diskutera korttidshyra vid tillfälliga toppar eller säsongsvarierande verksamhet för att hålla nere kostnaderna.

Efter dessa delar, som påverkar materialhanteringens stora och tunga investeringar var det dags att gå över till mjukare värden. När det gäller Hälsa & Säkerhet handlar det mycket om att höja säkerheten på personalen samt att de har rätt utbildning och kunskap. Det kan då röra sig om t ex förarutbildning för truck, travers, lift, Instruktörsutbildningar, arbetsledarutbildningar, ergonomiutbildningar, ställagebesiktningar eller utbildning av egenkontrollanter, riskbedömningar, handlingsplaner, med mera.

Göran utmanade slutligen med att ställa frågan ”Hur blir er materialhantering så effektiv och säker som möjligt till lägsta möjliga kostnad?” och det fick bli en tankeväckare att ta med sig hem.

Han berättade också att UniCarriers kan komma ut och ställa en diagnos på ett företags hela verksamhet eller delar av den, t ex flöden, utbildning, truckpark, säkerhet, ergonomi med sitt ”360-gradersprogram” för att få fram totalkostnaden och därefter ett tydligt recept på åtgärder för att tillsammans sänka totalkostnaderna med minst 5-10 procent.

 

För att försöka täcka in det mesta som rör just hälsa och säkerhet (inkl effektivitet och totalekonomi) har UniCarriers tagit fram ett koncept som vi kallar UniCarriers 360° och som omfattar så mycket mer än bara truckar. Syftet är att visa på att man genom att ett totaltänk, från layout av lagret, riskbedömningar, förar- och ansvarsutbildningar; till truckar – nya/begagnade/inhyrda, korta service- och reparationstider som ger en hög tillgänglighet samt Fleet Management, kan spara så mycket mer än att bara stirra sig blind på ett eller ett par av dessa områden.