Våra kurser

Ergonomi – Hälsoprogrammet Aktiv

Arbete med truckar sliter på människor och leder till förslitnings- och belastningsskador hos förarna. Skadorna leder i sin tur till personligt lidande samt stora kostnader för såväl företag som samhället. Det behöver inte vara så.

Aktiv är ett unikt paket som förebygger ohälsa hos truckförare och hjälper er uppfylla kraven på ergonomisk risk­bedömning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Innehåll:

– Praktiska övningar, framtagna av sjukgymnast, som hjälper truckförare motverka skadliga snedbelastningar som uppstår vid dagligt arbete med truck. Övningarna förklaras pedagogiskt i en app, planscher och i ett kompendium. Övningarna är specialiserade för förare av ledtruckar, lågplockare, sidsittare, motviktare och ståstaplare.

–Råd och tips för att undvika onödiga skador. Vad ska förarna av olika trucktyper tänka på i det dagliga arbetet? Vad är de vanligaste problemen vid truckarbete och kan man undvika dem?

Råden och tipsen förklaras i ett kompendium. Övningarna tar cirka en kvart att genomföra.

Ergonomisk riskbedömning av truckar är ett krav enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 3 § 4.

Kombinera gärna introduktionen av Aktiv på er arbetsplats med information om de belastnings­ergonomiska riskerna, vilket är krav enligt AFS 1998:01 Belastningsergonomi.

Hälsoprogrammet Aktiv består av:
App i telefonen med övningarna pedagogiskt beskrivna, fem planscher med övningar som kan sättas upp på lämpliga platser samt ett kompendium med goda råd, tips och övningarna pedagogiskt beskrivna med text och bild.

Är du intresserad av Hälsoprogrammet Aktiv eller en ergonomiutbildning i någon form, klicka här för att göra en intresseanmälan.

Ergonomi – Hälsoprogrammet Aktiv