Våra kurser

Företagsförlagd utbildning

De allra flesta av våra utbildningar kan vi anordna ute på ert företag, så kallad företags­förlagd utbildning. Det finns flera fördelar med att använda ert företag som skolsal.

Vi tar då, oavsett utbildning eller kurs, exempel från er verksamhet. Utbildningen blir då mer effektiv och anpassad. Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

Följande kurser och utbildningar anordnas som företagsförlagda utbildningar:

Truckutbildning A
Truckutbildning AB
Truckutbildning C/D
Repetitionsutbildning för truckförare
Praktik truck efter webbutbildning – eTruck
Truckinstruktörer
Liftutbildning – Mobila arbetsplattformar
Liftinstruktörer
Kran-/traversutbildning
Kran-/traversinstruktörer
Farligt gods/ämnen – hanteringsutbildning ADR 1.3
Ansvar och säkerhet – Arbetsledarutbildning
Egenkontroll av pallställage
Riskbedömning truckmiljö
Riskbedömning arbetsredskap
Systematiskt arbetsmiljöarbete