Våra kurser

Hanteringsutbildning ADR 1.3

Utbildningen riktar sig såväl till truckförare som lastar/lossar eller på annat transporterar det farliga godset som till alla andra på företaget som hanterar farligt gods.

Alla som hanterar farligt gods måste, enligt Arbetsmiljölagen och MSB:s samt Kemikalieinspektionens föreskrifter, ha kunskap om hur gods och ämnen ska hanteras samt hur man ska gå tillväga vid olycka eller läckage. Det betyder att truckförare som hanterar godset på något sätt måste genomgå en ADR 1.3 utbildning. Utbildningen uppfyller ISO:s och ADR:s krav.

Utbildningen erbjuds både som lärarledd och webbaserad, men kan även anordnas på ert företag för att anpassas efter era förutsättningar.

Allt utbildningsmaterial ingår.

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas utbildningsintyg.

Repetitionsutbildning. Mycket händer på några år och farligt gods/farliga ämnen är inget undantag. Inom fem år skall en repetitionskurs genomföras för att förnya sitt utbildningsintyg och sina kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt.

Är du intresserad av farligt gods-utbildningar i någon form, klicka här för att göra en intresseanmälan.

Hanteringsutbildning ADR 1.3