INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy publicerades 2018-05-25.

På UniCarriers Europe är vi angelägna om att skydda våra kunders privatliv, liksom besökare på webbplatsen och andra vi kommer i kontakt med, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). På den här sidan hittar du information om vilken personlig information vi kan samla in om dig, varför vi samlar in den, hur vi använder den och håller den säker.

VILKA ÄR VI?

UniCarriers Europe AB tillverkar och levererar materialhanteringsutrustning och -lösningar. Vårt huvudkontor ligger i Mölnlycke, Sverige, och vi har dotterbolag i Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Norge och Storbritannien.

Huvudkontorets adress är:

UniCarriers Europe AB
Metallvägen 9
435 82 Mölnlycke
Sverige

Bolagets momsnummer är SE556083-6461-01.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Besökare på webbplatsen

När du fyller i något av formulären på vår hemsida – till exempel för att göra en affärsmässig förfrågan eller för att prenumerera på en blogg. Om du inte ger oss dina personuppgifter via något av våra formulär kan vi inte samla in identifieringsuppgifter om dig via webbplatsen, men din anonymiserad IP-adress kan registreras.

Jobbsökande & studenter

Vid ansökan om en ledig tjänst, praktik eller för att skriva masterarbete hos UniCarriers Europe AB.

Kunder

När du blir kund hos UniCarriers Europe (oavsett om du köper produkter eller lösningar, eller om det är utbildning och kurser) samlar vi in personlig information för att kunna komma i kontakt med dig och upprätthålla vår affärsrelation.

Leverantörer

När du tar kontakt eller tecknar avtal med UniCarriers Europe som leverantör eller potentiell leverantör.

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER DESSA PERSONUPPGIFTER?

Besökare och kunder på webbplatsen

Vi använder dina personuppgifter för marknadsföring eller kundservice.

Vi kan använda din information för följande ändamål:

o   Skicka marknadsföringsmaterial som du har begärt – till exempel information om våra produkter och tjänster, blogginlägg eller annat innehåll som kan vara intressant för dig, eller evenemang och kampanjer som vi är inblandade i.

o   Skicka meddelande om att ett nytt inlägg har publicerats på de bloggar du följer.

o   Svara på eller följa upp en affärsmässig förfrågan du har gjort via något av våra formulär (till exempel ett svar på en fråga du har ställt om en produkt eller tjänst).

o   Upprätthålla en affärsrelation genom att spara kontaktinformation och information om tidigare kontakter i ett CRM-system.

o    Boka kurser du har anmält dig till och utfärda kursintyg.

Jobbsökande och studenter

För jobbansökningar eller studenttjänster använder vi personuppgifter för att upprätta kontakt och för att avgöra lämpligheten för tjänsten.

Leverantörer

Vi använder personuppgifter för att kunna skriva avtal och behålla rätt kontaktinformation till våra leverantörer.

VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR ATT REGISTRERA PERSONUPPGIFTER?

Besökare på webbplatsen

Samtycke – Vi samlar bara in dina personuppgifter om du samtycker till det. När du till exempel skickar in något av våra kontaktformulär måste du ge ditt samtycke till att vi behåller dina uppgifter som vi får via formuläret.

Jobbsökande och studenter

För jobbansökningar utgår vi från berättigat intresse och juridiska skyldigheter.

Leverantörer

För nuvarande och potentiella leverantörer baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett etablerat avtal eller på ett berättigat intresse för att bedriva en affärsrelation.

Kunder

För nuvarande och potentiella kunder baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett etablerat avtal eller på ett berättigat intresse för att bedriva en affärsrelation.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Besökare på webbplatsen

När du fyller i ett kontaktformulär kan vi registrera ditt namn, ditt företag, ditt företags postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer. Det är dock inte nödvändigtvis så att vi alltid begär alla dessa typer av personuppgifter. På webbplatsen kan vi även registrera din IP-adress och registrera aktiviteter på webbplatsen – till exempel vilken sida som har visats eller vilka knappar du har klickat på.

Vi samlar inte in eller sparar några ”speciella kategorier av personuppgifter” såsom beskrivs i GDPR.

Jobbsökande och studenter

För jobbansökningar samlar vi in grundläggande kontaktuppgifter, ansökningsbrev, cv och beteendeprofil, referenser och deras utlåtanden.

Kunder

För kunder och potentiella kunder kan vi samla in grundläggande kontaktuppgifter, till exempel namn, företagets e-postadress, telefonnummer och företagsadress. När det gäller deltagare som har gått på utbildning hos UniCarriers Kompetens- och Utbildningscenter, eller av dem utbildade interninstruktörer, samlar vi i de flesta fall även in personnummer. Information om tidigare affärer och möten kan också sparas.

Leverantörer

För nuvarande och potentiella leverantörer samlar vi namn och kontaktuppgifter för följande avdelningar: Försäljning, Kvalitet och Logistik.

HUR LÄNGE HÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Besökare på webbplatsen

När du ger oss dina personuppgifter via ett kontaktformulär på webbplatsen lagrar vi dem så länge vi anser att det är nödvändigt för oss för att utföra den uppgift du ursprungligen gav oss dem för, eller för att göra det möjligt för oss att hjälpa dig i framtiden. Om du till exempel har valt att prenumerera på en blogg, sparas dina personuppgifter så länge du fortsätter att prenumerera, så att vi kan skicka dig meddelanden när nya inlägg publiceras. Om du begär det, kommer dina personuppgifter omedelbart att raderas säkert.

Jobbsökande & studenter

För jobbansökningar sparar vi dina data under pågående rekrytering och två år efter.

Kunder

När vi lagrar din information i vårt CRM-system lagrar vi den så länge vi anser att det är nödvändigt för oss att utföra den uppgift du ursprungligen gav oss den för, eller för att göra det möjligt för oss att hjälpa dig i framtiden – till exempel för att se vilken utrustning du har köpt tidigare.

Leverantörer

Vi behåller dina uppgifter under kontraktsperioden och så länge det finns ett löpande affärsintresse mellan företagen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt att begära följande:

  • En kopia av alla dina personuppgifter som vi har. Detta ska levereras i maskinläsbart format.
  • Att vi uppdaterar eller ändrar dina personuppgifter.
  • Att vi tar bort alla eller några av dina personuppgifter.
  • Att vi slutar bearbeta eller delvis slutar att bearbeta dina personuppgifter, oavsett om vi för närvarande har dina personuppgifter eller inte.

Om du vill begära något av detta kan du maila till privacy@unicarrierseurope.com

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

De cookies vi använder samlar in viss information när du surfar på webbplatsen, till exempel vilken webbläsare du använder, din IP-adress och vilka handlingar du utför på webbplatsen. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder webbplatsen – till exempel genom att skicka dig till rätt lokala webbplats för ditt land. Du kan läsa mer detaljerad information om cookies på vår policysida för cookies.

DELAR VI DINA DATA MED NÅGON ANNAN?

Vi delar eller säljer inte dina data till någon annan utanför UniCarriers-gruppen.

HAR NÅGON ANNAN TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER? (PERSONUPPGIFTSBITRÄDE OCH UNDERBITRÄDE)

Vissa tredje-parter som vi arbetar med kan ha tillgång till de personuppgifter du har gett oss via webbplatsen, till exempel externa byråer och leverantörer som har tillgång till den programvara vi använder för att lagra personuppgifter. Vi ser till att dessa tredje-parter följer våra sekretesspolicies.

ÄNDRAR VI VÅR INTEGRITETSPOLICY?

Denna policy kan ändras eller uppdateras från tid till annan. Om det sker några större förändringar i vår integritetspolicy eller hur vi använder dina uppgifter så meddelar vi dig.

HUR GÖR JAG ETT KLAGOMÅL GÄLLANDE INTEGRITETSSKYDD?

Om du vill lämna in ett klagomål mot hur vi samlar in eller använder dina uppgifter, kan du maila till privacy@unicarrierseurope.com

Du kan dock också klaga direkt till ditt lands myndighet för dataskydd, till exempel Datainspektionen i Sverige.

UniCarriers Europe AB | Metallvägen 9 | 435 82 Mölnlycke | Sweden