Våra kurser

Kran-/traversinstruktör

Med stort behov av att regelbundet utbilda kran-/traversförare eller användare av andra typer av lyftredskap, är en egen instruktör på det egna företaget en bra lösning.

För ett återkommande behov av att utbilda användare av travers, telfrar eller andra typer av kranar / lyftredskap är en egen traversinstruktör en bra investering. I och med att utbildningarna kan utföras internt och på ditt företag sparas i långa loppet både tid och pengar.

UniCarriers utbildar kran-/traversinstruktörer som efter genomgången och godkänd utbildning får rätt att utbilda traversförare och utfärda utbildningsbevis på det egna företaget.

Utbildningen omfattar såväl lagar, regler, föreskrifter och standard som konstruktion, lastkoppling, lastredskap, varselmärkning och varselsignaler. Kran-/ traversinstruktörsutbildningen innehåller även grundläggande pedagogik.

Utbildningen är på 16 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer standard SS-ISO 9926-1.

Efter utbildningen utfärdas utbildnings­intyg (instruktörskort).

Utbildningsmaterial ingår och även lunch och kaffe på våra öppna utbildningar.

Se kursdatum på våra öppna utbildningsplatser.

Anmäl dig till Instruktörsutbildning Kran/travers

Är du intresserad av denna kurs som företagsförlagd, klicka här för att göra en intresseanmälan.

Kran-/traversinstruktör