Våra kurser

Kran-/traversutbildning

Företagsförlagd utbildning i användning och hantering av kran / travers. Deltagarna får kunskap om hur man använder lyftmaterialet och kör travers säkert och effektivt, enligt SS-ISO 9926-1.

Utbildningen omfattar både radiostyrd och manöverbordskontrollerad travers. Tidsåtgången varierar mellan 4 och 8 timmar beroende på utbildningsupplägget.

Utbildning är ett krav enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap och SS-ISO 9926-1.

Kran-/traversutbildning finns endast som företagsförlagd, klicka här för att boka eller göra en intresseanmälan.

Kran-/traversutbildning