Kursutbud

Har du frågor eller önskemål om en kurs eller en företagsanpassad utbildning, hör gärna av dig till vår nya samarbetspart inom utbildningsområdet Headway Trainingpartner. Se kontaktinfo och kontaktformulär på www.headwaytrainingpartner.se.

Utbildning för förare

TLP 10
Truckutbildning A
Truckutbildning AB
Truckutbildning C
Truckutbildning D1 och D2
Repetitionsutbildning
eTruck
Repetition eTruck
eLift
Liftutbildning
Kran-/Traversutbildning
Företagsförlagd utbildning
Fallskydd

Instruktörsutbildningar

Truckinstruktör
Liftinstruktör
Kran-/Traversinstruktör

Arbetsledarkurser/tjänster

Ansvar och säkerhet i truckmiljö
Riskbedömning truckmiljö
Riskbedömning arbetsredskap
Egenkontroll av pallställage