Om oss

Jobba rätt med UniCarriers

Sedan 1975 har vi på UniCarriers arbetat med utbildning inom mh-branschen. Genom vår omsorg har tusentals truckförare och hundratals instruktörer fått såväl grund- som vidare­utbildning. Lika länge har vi ­utbildat arbets­ledare, arbets­miljöombud och skyddsombud.

Våra utbildningar och kurser är ej märkesberoende och följer fastställda läroplaner och standarder.

Ledstjärnan för oss är utbildningar som hjälper folk att arbeta säkert utan att ge avkall på effektiviteten; att arbeta på rätt sätt helt enkelt!

Genom åren har vi skapat ett brett kontaktnät på myndigheter, organisationer och företag och vi följer kontinuerligt utvecklingen i frågor som rör branschen. Det garanterar en utbildning inte bara för dagens krav, utan även för morgondagens.

UniCarriers Högsta Kvalitet

Ett urval av UniCarriers kurser, utbildningar och tjänster:

Truckförarutbildningar enligt TLP10
Vi anordnar truckutbildningar för A-, B-, C och D-behörighet. Kurserna ger inte bara grundläggande kunskaper utan innehåller även avsnitt om ergonomi, säkerhet och daglig tillsyn av trucken. Kombinera gärna grundutbildningen med en repetitionskurs i intervaller om 3–5 år.
A-, B- och
repetitionsutbildning finns även som webbaserade utbildningar.

Om utbildningsbehovet är stort på ert företag kan det vara försvarbart att utbilda egna truckinstruktörer. UniCarriers anordnar dessutom varje år en vidareutbildning där instruktörerna får information om relevanta förändringar i regelsystem och liknande samt möjlighet att bygga värdefulla nätverk.

Liftutbildning enligt LLP
Jobbar du eller din personal med sky-/saxlift? Vår utbildning för användare av mobila arbetsplattformar ger personalen kunskap att optimera säkerheten och minimera olycksrisken. Finns även som repetitionsutbildning och instruktörsutbildning.

Travers- och lastkopplingsutbildning
Deltagarna får kunskap i hur man använder lyftanordningar och lyftredskap på ett säkert och effektivt sätt. Finns även som repetitionsutbildning och instruktörsutbildning.

Ansvarsutbildningar för arbetsledare, arbetsmiljöombud och skyddsombud
Reglerna kring användning, säkerhet och ansvar för materialhantering är, minst sagt, snåriga. Samtidigt är det ett krav att arbetsledningen känner till och följer lagar, regler och förordningar.

Kursen rätar ut frågetecken och ger dig som är arbetsledare eller arbetsmiljöombud/skyddsombud verktygen som behövs för att förebygga olyckor och tillbud.

Riskbedömning
Är du 100% säker på att din arbetsplats är optimal ur risk- och effektivitetssynpunkt? Med UniCarriers riskbedömning får ni hjälp att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi går in med våra verktyg och bedömer de arbetsförhållanden som har betydelse för personalens säkerhet i er truckmiljö. Hur kan vi öka säkerheten och förbättra din materialhantering?

Aktiv
Ett utbildnings- och träningsprogram för truckförare. Övningarna är framtagna av leg. sjukgymnast för att förebygga förslitningsskador.

Mer info och komplett utbildningsprogram hittar ni på sidan om truckutbildningar på UniCarriers Europe, där ni även kan boka in er på våra fasta kurser. Alla utbildningar kan även fås företagslagda och anpassade efter era förutsättningar och behov.