Våra kurser

Riskbedömning truckmiljö

Truckar är landets farligaste arbetsredskap. Dagligen inträffar olyckor med truckar. Den vanligaste olyckan är någon form av klämskada och de allvarligaste olyckorna inträffar vid kollisioner och vältning.

För att komma tillrätta med olyckorna började ett nytt regelverk gälla 1 juli 2007. I de nya föreskrifterna läggs mer ansvar på arbetsgivaren att utbilda, informera och skapa rutiner kring det säkerhetsförebyggande arbetet.

Förutom de rena skaderiskerna pekar myndigheten också på ergonomin som en risk vid truck­användande.

Arbetsmiljöverket genomför frekvent inspektions­insatser ute på landets arbetsplatser där truckar används. Där tittar man speciellt på punkterna under § 3 i AFS 2006:5, Användning av truckar.

Starta ett aktivt säkerhetsarbete
Ni behöver inte vänta till det inträffar en olycka eller inspektörerna kommer på besök för att uppfylla föreskrifternas krav. UniCarriers har under flera år genomfört risk­bedömningar i truckmiljöer.

Under överenskommen tid samlar vi alla som är involverade och ansvariga för företagets arbetsmiljö och går gemensamt igenom föreskrifterna. Utifrån dem genomför vi tillsammans den praktiska riskbedömningen för att identifiera era farliga platser.

Syftet med riskbedömningen är att hjälpa er se säkerhetsriskerna och starta ett aktivt säkerhetsarbete där alla, såväl förare som chefer, är delaktiga. Bedömningen tar allt från en halv till flera dagar i anspråk beroende på hur stor verksamheten är och efteråt upprättas en rapport med handlingsplan för riskhantering.

Utdrag ur AFS 2006:5 ”Användning av truckar”

Undersökning och riskbedömning
3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när truckar skall användas. Följande skall då särskilt undersökas:

1. Egenskaperna hos truckarna,
2. Hur truckarna skall användas,
3. Miljön där truckarna skall användas,
4. De belastningsergonomiska förhållandena,
5. Behovet av skyddsutrustning,
6. Arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och
7. Behovet av skötsel och underhåll av trucken.

UniCarriers Checklista

Utdrag av checklista vi tillsammans går igenom för att bedöma eventuella riskaspekter i truckmiljön.

Efter riskbedömningen skriver vi en rapport som tilldelas deltagarna.

Riskbedömning truckmiljö finns endast som företagsförlagd, klicka här för att boka eller göra en intresseanmälan.