Våra kurser

Truckförarutbildning A – Truckkort

UniCarriers truckförarutbildningar följer alla regler och ger dig truckförare som ökar säkerheten och produktiviteten i din verksamhet.

Alla som kör truck måste enligt lag ha truckutbildning/truckkort. Men en truckförarutbildning är inte bara en skyldighet, utan även en lönsam investering för ditt företag. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på arbetsplatsen, och därmed minskar risken för kostsamma skador på personal, gods och inventarier. Dessutom ökar effektiviteten och produktiviteten i din materialhantering.

UniCarriers truckförarutbildningar följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, truckkort B, truckkort C och truckkort D. Genomförd och godkänd truckförarutbildning ger föraren ett utbildningsbevis (vanligen kallat för truckkort/truckkörkort/truckförarbevis).

 

Truckförarutbildning A

Utbildningen ger behörighet för A-truckar och genomförs på sammanlagt två dagar, en dag teori och en dag praktik. Praktiktiden varierar utifrån förarens behov och förkunskaper. De truckar som ingår i Truckförarutbildning A är: Låglyftare (för gående och åkande förare), ledstaplare samt låglyftande plocktruck.

Innehåll:
– Teoridel: Trucktyper, Truckens konstruktion, Ergonomi, Truckens arbetssätt, Daglig tillsyn, Material- och godshantering, Arbetarskydd och interna regler, Trafiklagarna, Farligt gods, Slutprov.
Praktikdel: Daglig tillsyn, Manöverorgan, symboler och förarplats, Övningskörning, Materialhanteringsövning, Slutprov.

Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas utbildnings­intyg (truckkort).

Utbildningsmaterial ingår och även lunch och kaffe på våra öppna utbildningar.

Se kursdatum på våra öppna utbildningsplatser.

Anmäl dig till lärarledd Truckförarutbildning AIntresserad av webbaserad Truckförarutbildning? Läs mer om eTruck här!

Är du intresserad av denna kurs som företagsförlagd, klicka här för att göra en intresseanmälan.