Våra kurser

Truckförarutbildning – Truckkort

UniCarriers truckförarutbildningar följer alla regler och ger ditt företag truckförare som ökar säkerheten och produktiviteten i din verksamhet.

Alla som kör truck måste enligt lag ha truckutbildning/truckkort. Men en truckförarutbildning är inte bara en skyldighet, utan även en lönsam investering för ditt företag. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på arbetsplatsen, och därmed minskar risken för kostsamma skador på personal, gods och inventarier. Dessutom ökar effektiviteten och produktiviteten i din materialhantering.

UniCarriers truckförarutbildningar följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, truckkort B, truckkort C och truckkort D. Genomförd och godkänd truckförarutbildning ger föraren ett utbildningsbevis, vanligen kallat för truckkort/truckkörkort/truckförarbevis.

Genom att följa riktlinjerna i den uppsatta truckläroplanen tar man ansvar för att truckförarna på företaget erhåller rätt typ av förkunskaper när det kommer till materialhantering och säkerhet.

Riktlinjerna är anpassade för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på dokumenterad utbildning för alla truckförare enligt AFS 2006:5 § 18.

Anmäl dig till lärarledd TruckförarutbildningAnmäl dig till webbaserad Truckförarutbildning – eTruck
Unicarriers Truckförarskolan UHS