Våra kurser

Egenkontroll av pallställage på egna företaget

Har du koll på era pallställ? Någon på företaget är alltid ansvarig om det skulle inträffa en olycka i ställagen. Är de utrustade med balkspärrar, påkörningsskydd och rasskydd? Sker dokumenterad årlig kontroll av ställen? Genom att utbilda personal på det egna företaget kan ni själva utföra kontroller av pallställage.

UniCarriers utbildning för egenkontroll av pallställ ökar kunskapen om hanteringen av ställage. Syftet med ställageutbildningen är att minimera riskerna, förebygga skador och därmed spara onödiga kostnader på gods, ställage, truckar, m m.

Enligt Svensk Standard SS-EN 15635:2008 måste egenkontroll av pallställ utföras minst var tolfte månad.

Utbildningen är på en dag och innehåller:

  • Säker lagerhantering
  • Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
  • Skydd genom ras (AFS 1981:15)
  • Arbetsmiljölagen (AML)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Checklista för egenkontroll
  • Genomgång av Standard SS-EN 15635:2008 (Standarden införskaffas separat av deltagaren)

Efter genomförd utbildning uppfyller man Arbetsmiljölagens krav (AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning) och är berättigad att utföra egenkontroll av pallställage på det egna företaget.

Efter kursen utfärdas kurs­intyg.

Utbildningsmaterial ingår och även lunch och kaffe på våra öppna utbildningar.

Se kursdatum på våra öppna utbildningsplatser.

Anmäl dig till Egenkontroll ställage

Är du intresserad av denna kurs som företagsförlagd, klicka här för att göra en intresseanmälan.